Säteilysuojelun täydennyskoulutus

Uuden säteilylain 34,35§ määrää ammattitaitoa ylläpitävästä täydennyskoulutuksesta. Aiemmin tämä oli ST1.7-ohjeessa säteilysuojelun täydennyskoulutuksena.

STM-asetuksella 7,8§ ja Liitteessä 5 annetaan tarkemmat säännökset säännöllisestä säteilysuojelun täydennyskoulutuksesta ja sen sisällöstä. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181044

Copyrights © Eko-Hammas Oy | Esko Peltonen | esko.peltonen@hammasrontgen.info

Hohde web design