Säteilysuojelun täydennyskoulutus

ST 1.7 -ohje

Säteilysuojeluntäydennyskoulutusvelvoitteesta määrätään ST 1.7 -ohjeessa, Säteilysuojelukoulutus terveydenhuollossa. Ohjeen ajatuksena on, että "Toiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että hänen palveluksessaan oleva henkilöstö saa täydennyskoulutusta, jonka avulla säteilysuojeluun liittyvät tiedot ja taidot pidetään ajan tasalla".

Hammashoitohenkilöstön koulutusvelvoite

Koulutusvelvoite koskee mm. seuraavia ionisoivan säteilyn käyttöön osallistuvia ammattiryhmiä: hammaslääkäri, röntgentutkimukseen lähettävä lääkäri, muu terveydenhuollon ammattihenkilö (=hammashoitaja, erikoishammashoitaja, suuhygienisti, hammashuoltaja ja hammashuollossa toimiva lähihoitaja). Eri ammattiryhmiltä vaadittavien tietojen tasosta määrätään ohjeen liitteessä.

Täydennyskoulutusohjelma

Käytännössä vaaditaan juoksevan viisvuotiskauden aikana 10h luentomuotoista opetusta ja 10h ohjattua itseopiskelua. Käytännöllisintä on tehdä koko henkilökunnalle suunnitelma, täydennyskoulutusohjelma, johon voisi esimerkiksi vuosittain kerätä 2+2h koulutusta.

 Copyrights © Eko-Hammas Oy | Esko Peltonen | esko.peltonen@hammasrontgen.info

Hohde web design