Panoraamakuvan röntgenlausunto

Hampaiston panoraamakuva on diagnosoitava systemaattisesti, aina samassa järjestyksessä, etteivät pienet merkitykselliset muutokset jää huomaamatta. Löydökset kirjataan järjestelmällisesti tekstimuotoon.

Lisätutkimukset               

Intraoraalikuvat                              

BW-kuvat ja juurten kärkialueiden intraoraalikuvat ovat tärkeitä lisäkuvia. Laadukkaat BW-kuvat ovat ehdottomia kariesdiagnostiikassa sekä marginaalisen luurajan tarkastelussa. Toisinaan mm. alamolaareiden mesiaalipinnoilla hammasvälien kariesleesiot erottuvat BW-kuvia paremmin panoraamakuvasta. Molempia tutkimustapoja siis tarvitaan. Juurten kärkialueiden intraoraalikuvauksen yhteydessä on käytettävä reseptorinpidintä. Näin juuren kärkikin tulee varmemmin kuvaan mukaan ja juuri kuvautuu kohtisuorasti mittasuhteiden vääristymättä. 

Kktt -tutkimus

Kartiokeila-tt -kuvat ovat osa nykyaikaista hammasröntgendiagnostiikkaa. Niistä on panoraamakuvauksen lisätutkimuksena apua mm. haasteellisten alaviisaudenhampaiden poiston suunnittelussa, implanttisuunnittelussa sekä endodontisten ongelmatapausten selvittelyssä.

 

 


Copyrights © Eko-Hammas Oy | Esko Peltonen | esko.peltonen@hammasrontgen.info

Hohde web design