Röntgenlähete

Röntgenlähetteellä tarkoitetaan STM-asetuksen määritelmän mukaan "potilasta hoitavan lääkärin antamaa osoitusta, jolla radiologisen laitteen käytöstä vastaavalta yksiköltä pyydetään säteilylle altistavan toimenpiteen suorittamista". Sama lähete käy potilasta hoitavan hammaslääkärin ja radiologinkin väliseen keskusteluun.

Kliininen tutkimus ennen röntgenkuvausta

Hammasröntgentutkimuksen tarve selvitetään hampaiston kliinisen tutkimuksen yhteydessä. Röntgentutkimuksen jälkeen röntgenkuvat diagnosoidaan systemaattiseti ja löydöksistä tehdään kirjallinen lausunto.

Röntgenlähetteen tiedot

Panoraamakuvien tarkastelussa on apua seuraavista tiedoista:

1. Potilaan ikä ja sukupuoli.

2. Yleissairaudet ja lääkitykset.

3. Kliininen tieto suun, leukojen tai hampaiston sairaudesta.

4. Mahdolliset vanhat röntgenkuvat auttavat  löydösten vertailua.

5. Kysymys, mitä halutaan tietää.Copyrights © Eko-Hammas Oy | Esko Peltonen | esko.peltonen@hammasrontgen.info

Hohde web design