Näyttö

Näyttöruutu on keskeinen osa hammasröntgendiagnostiikkaa. Digitaaliseen kuvantamisketjuun kuuluvat röntgenlaitteen lisäksi, mm. kuvareseptori, mahdollinen kuvanlukija, tietokone, näytönohjain ja näyttöruutu. Pääasiassa laitetoimittaja huoltaa nuo kuvauslaitteet.

 

Harmaasävyt

Näyttöruudun on kyettävä erottamaan harmaasävyjen pienet, vähintään 5%:n erot sekä valkoisissa että mustissa sävyissä. Röntgenkuvassa mustan on oltava mustaa ja valkoisen valkoista myös valaistussa hoitohuoneessa. Kun normaalianatomia, esimerkiksi vaalea kiilledentiiniraja ja tumma ylähampaan apikaalialue erottuvat tarkasti, niin patologisten muutostenkin diagnosoiminen on mahdollista. 

Näyttöruudun kykyä erottaa harmaasävyjä pitää tarkkailla testikuvin. Useissa röntgenkuvienkatseluohjelmissa on testikuva tätä varten. Tarkoitukseen sopivat myös esimerkiksi TG-18 tai SMPTE -testikuvat. Ohessa SMPTE-kuva näyttösi harmaasävyjen tarkastukseen. Vähintäänkin 5% erot mustasta ja valkoisesta pitäisi siis erottua. Kuva SMPTE, Katso suurempana 

 

Näyttöruutu

Nykyaikainen värimonitori erottaa harmaasävyt myös hammashoitohuoneessa. Valontuotto on oltava vähintään 200 cd/m^2. Ruudun on hyvä olla Dicom part 14 kalibroitu. Kalibroinnin on toimittava automaattisesti. Monitorin koko voisi olla vähintään 20' ja resoluutio 1200 x 1600 (2MP). Monitori kannattaa liittää tietokoneeseen dvi-liitännällä.

Monitorin asiallisten ominaisuuksien lisäksi pitää kuvankatseluolosuhteet harkita. Tarkista, että ikkuna tai loisteputki eivät heijastu ruudusta. Pölyt pitää myös pyyhkiä pois näytöstä. Automaattisesti kalibroituvan ruudun säätöihin ei tarvitse puuttua. Testikuvin ruudun kykyä erottaa harmaasävyt on kuitenkin tarkkailtava, koska jo muutamassa vuodessa, käytön määrästä riippuen, näyttöjen ominaisuudet heikkenevät.
Copyrights © Eko-Hammas Oy | Esko Peltonen | esko.peltonen@hammasrontgen.info

Hohde web design