Leukojen KKTT -tutkimus  

Hampaiston ja leukojen kartiokeilatietokonetomografia-tutkimus (CBCT, KKTT, kartiokeila-tt) on tärkeä panoraamkuvauksen lisätutkimus. Potilaan saama sädeannos on merkittävästi pienempi kuin varsinaisissa tietokonetomografialaitteissa. Tutkimuksen saatavuus on parantunut laitteiden yleistymisen myötä.

                        

Leikkeet ja 3D-kuvat

KKTT-tutkimuksella saadaan pikkutarkkaa leikekuvaa kolmesta eri suunnasta;  aksiaali-, koronaali ja sagittaalileikkein. Useimmissa laitteissa voidaan valita kuvattavan kohteen mukaan sopivan kokoinen kuvausalue. Laitteiden leikepaksuudet (noin 0,1mm) ovat pienentyneet vuosi vuodelta. Varsinainen diagnostiikka tehdään juuri noista leikekuvista. Leikkeistä voidaan laskea myös kolmiulotteisia (3D-kuva), josta leikekuviin tottumattoman on helpompi hahmottaa rakenteita. Näistä 3D-kuvista voidaan nykyisin tehdä myös muovi- ja kipsimalleja erillisen printterin avulla.

Implanttisuunnittelu

Yksi merkittävin kuvausindikaatio on hampaattoman alveoliharjanteen leveyden selvittäminen ennen implantointia. Ennalta kalibroiduista panoraamakuvistahan on mahdollista mitata vain harjanteen korkeus. Kktt-kuvista nähdään harjanteen anatominen muoto, kuten mahdolliset koveruudet. Kktt-kuvilla saadaan tietoa luun rakenteesta, poistokuoppien paranemisesta ja mahdollisista jäännösjuurten kappaleista. Kktt-kuvilla voidaan usein arvioidan luuharjanteen asentoa kliinisiin kruunuihin nähden. Ennalta valmistettu ja sovitettu ohjainkisko varmistaa oikeanlaisten kuvaleikkeiden sekä mittojen valitsemisen. 

Alaviisaudenhampaat

Kun panoraamakuvassa alaviisaudenhampaan juuren kärki kuvautuu mandibulaarikanavan alapuolelle, on kktt-kuvin mahdollista selvittää juurten sijainti mandibulaarikanavaan nähden. Leikekuvista nähdään, kulkeeko kanava lingvaalisesti, bukkaalisesti vai jopa juurten välistä.

Leikekuvista nähdään samalla myös juurten lukumäärä, anatominen muoto sekä sijainti harjanteella. Muidenkin puhkeamattomien hampaiden sijainnin saa leikekuvilla tarkasti selville, kuten myös ympäröivien hampaiden juurten mahdollisen resorboitumisen.

Juurihoito-ongelmat

Endodontisten ongelmatilanteiden tutkimisessa kktt-laitteesta on niin ikään apua natiiviröntgenkuvien lisätutkimuksena. Juurikanavien anatomiasta, lukumäärästä, luutuneisuudesta, mahdollisista sivukanavista, fraktuutroista, perforaatioista kuten myös resorptiostakin on mahdollista leikekuvin saada tietoa. 

Vaikeasti paikallistettava kipu

Vaikeasti paikallisettavan kivun etsinnässä kktt-kuvista on joskus apua, mutta ehdottomasti panoraamakuvauksen lisätutkimuksena. Panoraama- ja intraoraalikuvissa mm. hampaan juurten kärkien tulehdusmuutokset voivat joskus jäädä muiden rakenteiden katveeseen. Apikaaliparodontiitti voi sijaita esimerkiksi juuren takana, juurten välissä, ohutrakenteisen luun alueella tai jäädä vaikkapa paksun palatinaalisen luurakenteen katveeseen.

Leukanivelet ja poskiontelot

Kktt-kuvin on mahdollista saada tarkkaa tietoa leukanivelten luurakenteen kulumamuutoksista. Kktt:n erotuskyky ei toistaiseksi riitä pehmytkudosten, kuten esimerkiksi diskusten tilan arviointiin. Leukanivelten magneettitutkimusessa on mahdollista diagnosoida mm. diskusdislokaatiota ja mahdollista nivelalueen inflammaatiota.

                                     

Poskionteloiden limakalvomuutosten tilanne sitävastoin näkyy hyvin muutoin ilmatäyteisissä onteloissa.  Poskiontelomuutosten hammas- ja sinusperäisyyden selvittelyyn kktt-leikekuvat sopivat hyvin.

Muut muutokset

Hammasperäisten kystien koko ja suhde muihin rakenteisiin selviää kktt-kuvista ennen operaatiota. Myös erilaisten leukojen luurakenteissa esiintyvien kasvainten ja muutosten kokoa, sijaintaintia sekä luonnetta on mahdollista hahmotella kktt-kuvin. Tarkempaa tietoa näistä on mahdollista tapauskohtaisesti saada varjoainetehosteisesti perinteisessä tt-tutkimuksessa tai magneettitukimuksessa.Copyrights © Eko-Hammas Oy | Esko Peltonen | esko.peltonen@hammasrontgen.info

Hohde web design